Zobacz reportaż pt.: Aneksja!

Słowem wstępu…

REPOspolita wychodzi naprzeciw urynkowieniu mediów i prawom popytu-podaży. Nie jest istotne dla nas, co się sprzeda, ale to, co powinno być przedmiotem zainteresowania społeczeństwa.  Chcemy robić media, która są po prostu ważne. Chcemy poruszać tematy, o których trzeba wiedzieć. Chcemy, żeby kolejne reportaże uświadamiały, pomagały, zmieniały rzeczywistość.

Założeniem projektu REPOspolita jest finansowanie z funduszy sponsorów, ze zbiórek crowdfunding oraz za pomocą grantów. Nasz dogmat to niezależność. O kształce reportażu pod szyldem REPOspolita decyduje rzeczywistość, a nie zamawiający, kupujący, czy lobbujący.